woman killed after being struck by vehicle on northeast side

By | January 14, 2022

An 88-year-old woman was killed after being struck by a vehicle on Indianapolis’ northeast side Jan. 5, according to the Indianapolis Metropolitan Police Department. The crash occurred at the intersection of East 75th Street and Shadeland Station Way.

The driver of the vehicle stayed at the scene of the crash and cooperated with detectives, according to IMPD. The Marion County Coroner’s Office later identified the woman killed as Margaret Potts.

Uma mulher de 88 anos foi morta após ser atropelada por um veículo no lado nordeste de Indianápolis em 5 de janeiro, de acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de Indianápolis. O acidente ocorreu no cruzamento da East 75th Street e Shadeland Station Way.

O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e cooperou com os detetives, segundo o IMPD. O escritório do legista do condado de Marion identificou mais tarde a mulher morta como Margaret Potts.

woman killed after being struck by vehicle on northeast side

Indianaporisu keisatsu ni yoru to, 1 tsuki 5-nichi, Indianaporisu no hokutō-gawa de sharyō ni shōtotsu shita nochi, 88-sai no josei ga shibō shita. Kurasshu wa, īsuto 75 th sutorīto to shēdorandosutēshon’u~ei no kōsaten de hassei shimashita. IMPD ni yoru to, sharyō no untenshu wa shōtotsu genba ni todomari, tantei to kyōryoku shita. Marion-gun koronā jimusho wa ato ni, satsugai sa reta josei o māgaretto pottsu to tokutei shita.