Death

Mick Jackson Death – Obituary, Mick Jackson has passed away

Sad to say my friend of 39 years Mick Jackson passed away last Wednesday and he will be cremated today. A memorial service for Mick will be held in Stevenson’s Funeral home on Sunday 16 @ 3.00pm. RIP Mick.

É triste dizer que meu amigo de 39 anos, Mick Jackson, faleceu na última quarta-feira e será cremado hoje. Um serviço memorial para Mick será realizado na funerária de Stevenson no domingo, 16, às 15h. RIP Mick.

Mick Jackson Death – Obituary, Mick Jackson has passed away

Kanashī koto ni, 39-sai no watashi no yūjindearu mikkujakuson wa senshū no suiyōbi ni nakunarimashita. Kare wa kyō kasō sa remasu. Mikku no tsuitō-shiki wa, sutībunson no sōgiba de nichiyōbi no gogo 3-ji kara okonawa remasu. Rippu Mikku.