Dan Kibler Obituary – Death, Dan Kibler Hanoverton Ohio has passed away – cause of Death

By | January 12, 2022

Dan Kibler hanoverton ohio obituary – The sympathy of the congregation is extended to the Kibler family in the loss of Dan. He served the Lord through actions and deeds. Dan didn’t know a stranger and was always there to lend a hand. Prayers of comfort are extended to his family and friends.

Das Mitgefühl der Gemeinde gilt der Familie Kibler zum Verlust von Dan. Er diente dem Herrn durch Taten und Taten. Dan kannte keinen Fremden und war immer da, um zu helfen. Trostgebete werden an seine Familie und Freunde gerichtet.

Dan Kibler Obituary – Death, Dan Kibler Hanoverton Ohio has passed away – cause of Death

Het medeleven van de congregatie gaat uit naar de familie Kibler bij het verlies van Dan. Hij diende de Heer door daden en daden. Dan kende geen vreemde en was er altijd om een ​​handje te helpen. Gebeden van troost gaan uit naar zijn familie en vrienden.